دلم می سوزه برای ماهیا

خدا به آسمون پرنده میده

به غنچه ها جرات خنده میده

گنجشکا جوجه ها را ناز می کنن

غنچه ها دکمه ها را باز میکنن

همیشه شادی وعروسی عیده

همیشه وقت دیده بوسی عیده

سپاس خدا جون منو آفریدی

دادی به مافصل بهارو عیدی

با وجود تمام   دل خواهیا

دلم میسوزه برای ماهیا

از وبلاک غلامرضا بکتاش

+ نوشته شده توسط به یاد بابا در دوشنبه شانزدهم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 13:20 |